Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Waarom is coop
IJskoud er?

IJskoud, de naam zegt het al, is een lokaal initiatief tegen opwarming van de aarde, “We think global and act local”. Gezamenlijk kijken we naar de wereldproblemen en pakken ze lokaal op door oplossingen te bedenken én direct uit te voeren in de praktijk. Dat is waar we voor staan: met nuchter boerenverstand aanpakken en uitproberen. Dit doen we met elkaar, want dat geeft energie.

Energiecoöperatie IJskoud bestaat op dit moment uit een aantal melkveehouderijen in Noord-Deurningen en omstreken die biogas produceren door op eigen bedrijf mest van melkkoeien te vergisten. Het geproduceerde biogas wordt via een gasnetwerk naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd. Daar voorziet het biogasnetwerk verschillende bedrijven van duurzame energie.

CCS Energie-advies heeft becijferd dat via het biogasnetwerk van Energiecoöperatie IJskoud de zes melkveehouders maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar leveren. Hiermee kan ongeveer 1 miljoen m3 aardgas worden vervangen door een duurzaam alternatief. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 900 huishoudens per jaar. Met de vervanging van aardgas door biogas wordt ook nog eens 1,3 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten per jaar.

Naast dat het biogas een duurzame oplossing is in de energietransitie, zorgt dit biogassysteem tevens op twee manieren voor een enorme beperking aan stikstof op de boeren bedrijven. Doordat de verse mest van de koeien dagelijks via pijpleidingen meteen naar de vergister wordt gevoerd, wordt een groot deel van de stikstof in de mestvergister opgevangen dat anders in de lucht zou komen. Daarnaast gebruiken de boeren het residu uit de mestvergister om de zoden te bemesten. Het gebruiken van dit zogenaamde digistaat zorgt voor minder stikstofuitstoot dan bij regulier mest injecteren. Dus groen gas zorgt voor groene bedrijven en nog groenere boerenerven.

De Energiecoöperatie IJskoud heeft de ambitie om de komende jaren het biogasnetwerk uit te breiden, om zodoende het biogasnetwerk verder te stabiliseren. Daarnaast zijn er gaandeweg kansrijke mogelijkheden ontstaan om de kringlooplandbouw te maximaliseren en door met de hulp van innovatieve technologieën zoals Internet of Things, de biogaslevering nog efficiënter afstemmen. Zo werken we aan de wereld van morgen: groen, groener, groenst!

‘Dagverse mest levert het meeste gas op.’

- Martin Veldscholten, boer en initiatiefnemer IJskoud

Biogas voor de buurt

Alle mest die we in de stal opvangen gaat diezelfde dag nog de vergister in. Op de vloer van de stal houden we de mest en urine zolang gescheiden (emissievrije vloer). Pas in de vergister komt het bij elkaar en ontstaat de reactie waardoor het methaan en de ammoniak vrijkomen. Dus in plaats van schadelijke stoffen uit te stoten, maken wij er biogas van.

Aardgasvrij

Van de vergisters op de boerenerven lopen leidingen rechtstreeks naar de afnemers van het biogas, bij ons in de buurt. Zij krijgen dus 24/7 geleverd en gebruiken het gas meteen. De omgeving heeft geen last van dit proces. Het enige effect is dat de mest die op het land komt minder sterk ruikt. Word ook biogas producent of -afnemer.

‘Als de koeien in de wei lopen, zorgen ze voor biodiversiteit. Als ze op stal staan, doen wij dat.’

- Hans Roeleveld, boer en deelnemer IJskoud

Bodemverrijking voor biodiversiteit

In de vier koeienmagen wordt het voer verteerd. Dan komt de mest eruit, en vangen we het methaan en de ammoniak op. Vervolgens houden we digestaat over. Deze ‘restmest’ blijft een dag of veertig in de vergister (door boeren liefkozend ‘de vijfde koeienmaag’ genoemd), zodat de bacteriën hun werk kunnen doen.

In vruchtbare aarde

In de vergister worden ook de lange koolstofketens verteerd, wat een koe zelf niet kan. Het resultaat? Een voedingsstof vol direct beschikbare mineralen, waar planten perfect op gedijen. De ultieme bodemverrijking! Word ook biogas producent of -afnemer.

‘Als vogelbeheerder van dit gebied zie ik graag zoveel mogelijk insecten rondvliegen.’

- Martin Veldscholten, boer en initiatiefnemer IJskoud

Burgers erbij betrekken

Aan het eind van het groeiseizoen blijft een deel van de biomassa staan, als voedselakker voor het wild en de volgels. Burgers kunnen meehelpen om zoveel mogelijk grond in te zaaien, door donateur te worden. Voor € 0,20 per vierkante meter, kopen wij het zaad, zaaien we het in en onderhouden we de akkers. Word ook microdonateur.

Sluit je aan

De mest die overblijft na de gaswinning (het digestaat) is hoogwaardige voeding voor de grond. Ons gras groeit er goed op, maar dat niet alleen. Als natuurbeheerders zaaien we ook akkerranden in met kruiden en bloemen. Goed voor de biodiversiteit! En als burger kunt u daaraan meewerken en van meegenieten. Onze droom is: alle boeren op het net. Doe ook mee. Word microdonateur, biogas producent of -afnemer.

Extra voordelen

image

Reduceren
kunstmest- en krachtvoergebruik

image

Reduceren transport
hooi/mest

image

Geen stank/ geluidsoverlast en horizonvervuiling