Realtime data gasproductie:

3647983
m3
Bekijk alle data

Boereninitiatief voor circulaire biogasproductie

Diervriendelijk, duurzaam en lokaal

Waarom doen we dit?

Zes melkveehouders uit Noord-Deurningen winnen biogas uit koeienmest. Het gas leveren we rechtstreeks van de vergister, naar de afnemers in Denekamp. Per jaar produceren we met z’n zessen het equivalent van 1 miljoen m3 aardgas; het verbruik van ongeveer 900 huishoudens. Terwijl onze koeien s‘zomerdag gewoon 8 uur in de wei staan.

‘Dagverse mest levert het meeste gas op.’

- Martin Veldscholten, boer en initiatiefnemer IJskoud

Biogas voor de buurt

Alle mest die we in de stal opvangen gaat diezelfde dag nog de vergister in. Op de vloer van de stal houden we de mest en urine zolang gescheiden (emissievrije vloer). Pas in de vergister komt het bij elkaar en ontstaat de reactie waardoor het methaan en de ammoniak vrijkomen. Dus in plaats van schadelijke stoffen uit te stoten, maken wij er biogas van.

Aardgasvrij

Van de vergisters op de boerenerven lopen leidingen rechtstreeks naar de afnemers van het biogas, bij ons in de buurt. Zij krijgen dus 24/7 geleverd en gebruiken het gas meteen. De omgeving heeft geen last van dit proces. Het enige effect is dat de mest die op het land komt minder sterk ruikt. Word ook biogas producent of -afnemer.

‘Als de koeien in de wei lopen, zorgen ze voor biodiversiteit. Als ze op stal staan, doen wij dat.’

- Hans Roeleveld, boer en deelnemer IJskoud

Bodemverrijking voor biodiversiteit

In de vier koeienmagen wordt het voer verteerd. Dan komt de mest eruit, en vangen we het methaan en de ammoniak op. Vervolgens houden we digestaat over. Deze ‘restmest’ blijft een dag of veertig in de vergister (door boeren liefkozend ‘de vijfde koeienmaag’ genoemd), zodat de bacteriën hun werk kunnen doen.

In vruchtbare aarde

In de vergister worden ook de lange koolstofketens verteerd, wat een koe zelf niet kan. Het resultaat? Een voedingsstof vol direct beschikbare mineralen, waar planten perfect op gedijen. De ultieme bodemverrijking! Word ook biogas producent of -afnemer.

‘Als vogelbeheerder van dit gebied zie ik graag zoveel mogelijk insecten rondvliegen.’

- Martin Veldscholten, boer en initiatiefnemer IJskoud

Burgers erbij betrekken

Aan het eind van het groeiseizoen blijft een deel van de biomassa staan, als voedselakker voor het wild en de volgels. Burgers kunnen meehelpen om zoveel mogelijk grond in te zaaien, door donateur te worden. Voor € 0,20 per vierkante meter, kopen wij het zaad, zaaien we het in en onderhouden we de akkers. Word ook microdonateur.

Sluit je aan

De mest die overblijft na de gaswinning (het digestaat) is hoogwaardige voeding voor de grond. Ons gras groeit er goed op, maar dat niet alleen. Als natuurbeheerders zaaien we ook akkerranden in met kruiden en bloemen. Goed voor de biodiversiteit! En als burger kunt u daaraan meewerken en van meegenieten. Onze droom is: alle boeren op het net. Doe ook mee. Word microdonateur, biogas producent of -afnemer.