Realtime data gasproductie:

3552922
m3
Bekijk alle data

Wij zijn
energiecooperatie
IJskoud

Energiecoöperatie IJskoud is een club enthousiaste boeren die biogas produceren en leveren, omdat we onze bedrijfsvoering willen verduurzamen. Het initiatief is ontstaan via de stichting Energieneutraal Noord-Deurningen. In de ambitie om energieneutraal te worden, bleek biogas produceren uit mest van runderen een hele geschikte en efficiënte manier te zijn om aan de warmtevraag van bedrijven en bewoners te voldoen.

Wij geloven in circulair

IJskoud streeft naar circulaire landbouw, waarbij natuurbeheer geïntegreerd wordt op de bedrijven. Circulair houdt voor ons in om dat de emissies tot een minimum te beperken. Niet omdat dit alleen schadelijke broeikasgassen zijn, maar ook omdat wij dit als economische verliezen zien.

Zo effectief mogelijk

Door de mest zo snel mogelijk vanuit de stal naar de mestvergister te pompen, worden de emissies van methaan en ammoniak naar de buitenlucht stop gezet. Methaan komt uiteindelijk in de gasleidingen naar bedrijven waar het aardgas vervangt. En ammoniak willen we in onze stikstofkringloop behouden en onze gewassen mee bemesten. Dit moet er in resulteren dat de stikstofkringloop zo veel mogelijk gesloten wordt en dat er zo weinig mogelijk stikstofkunstmest en eiwitrijkkrachtvoer nodig is. Kortom ons nuchtere boerenverstand brengt oplossingen voor energie- en landbouwproblemen, doordat wij niet alleen praten en plannen maken maar deze ook daadwerkelijk uitvoeren.


Delen