Realtime data gasproductie:

3558182
m3
Bekijk alle data

De provincie aan het woord: Annemiek Traag

Wij hebben dit project ondersteunt vanwege de innovatie. Wat IJskoud heeft gepresteerd is uniek. Met zes boerenbedrijven rechtstreeks biogas leveren aan twee afnemers; dat is heel lovenswaardig.

‘IJskoud bewijst dat het kan’

‘Wij hebben dit project ondersteund vanwege de innovatie. Wat IJskoud heeft gepresteerd is uniek; met zes boerenbedrijven rechtstreeks biogas leveren aan twee afnemers. We hebben sinds de start meegekeken en ik kan je vertellen: dit doe je niet zomaar. Maar als de boeren echt willen dan lukt het, en dit project is het bewijs. We zien trouwens nu al dat de primeur van Noord-Deurningen voorzichtig navolging krijgt.’ Astrid Pap-Schwieger is beleidsontwikkelaar energie bij provincie Overijssel. Samen met Annemieke Traag, gedeputeerde voor de portefeuille Energie, Milieu en Europa van 2017 tot 2019, juicht ze het boereninitiatief van harte toe.

Er zijn natuurlijk allerlei duurzame alternatieven voor fossiele energie. Maar in dit geval was biomassa de enige levensvatbare oplossing. Astrid: ‘De twee afnemers van het biogas hebben stoom en warmte met hoge temperatuur nodig voor hun bedrijfsvoering. Biomassa is vaak de enige hernieuwbare energiebron waarmee je dat kunt realiseren. Energie uit biomassa is goed voor ongeveer 70% van de hernieuwbare energie in Overijssel en mest is hiervoor een goede bron. Heel veel boeren kunnen hun voordeel doen met een businesscase als die van IJskoud.’

Annemieke Traag: ‘Een belangrijk technisch voordeel van kleinschalige mestvergisting is dat het bijdraagt aan het sluiten van de kringlopen op het boerenerf. Het digestaat kan op eigen land gebruikt worden als meststof, en dure bijmenging in de vergister – zoals maïs of glycerine – is niet nodig. Bovendien neemt het aantal vervoersbewegingen niet toe, doordat de biomassa al op het terrein is.’

‘Dit project heeft heel veel van de boeren gevraagd. Je moet bereid zijn tot samenwerken, kennis opdoen en ondersteuning aanvragen. Naast je dagelijks werk op het bedrijf. Maar dit project bewijst: als je het echt wilt, dan lukt het.’

We kunnen ongeveer 15% van alle aardgas vervangen door biogas
Annemieke Traag heeft als gedeputeerde van twee provincies (eerst Gelderland, vervolgens Overijssel) aan de energietransitie gewerkt. Ze nam onder meer deel aan de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Annemieke: ‘Overijssel is een landbouwprovincie. De biomassa die vrijkomt door landbouw en -gebruik is een nuttige en alom tegenwoordige bron voor schone energie. Tegelijkertijd staat de landbouw voor een verduurzamingsopgave, waar energie een belangrijk onderdeel van vormt. De bedrijfsvoering hierop aanpassen maakt bedrijven vaak sterker. En door mestvergisting gaat de CO2-footprint van de landbouw sterk omlaag.’

‘We staan aan het begin van een grote transitie en het is niet altijd makkelijk om de eerste te zijn. De initiatiefnemers hier zijn aan de slag gegaan met hun toekomst en die pioniersmentaliteit inspireert me. Door samen te werken is hier iets bijzonders tot stand gekomen; een voorbeeld voor de sector!’
‐ Annemieke Traag

Zowel Annemieke Traag als Astrid Pap roemt het eigen initiatief van de boeren. Astrid: ‘Wij stimuleren dat uiteraard graag, want dan zijn het enthousiasme en doorzettingsvermogen erg groot. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de provincie moet het plan wel een innovatief element hebben. Naast financiële instrumenten kunnen we ook ondersteunen met kennis, ons netwerk en bij vragen over de ruimtelijke inpassing. Stel dat alle boeren in Overijssel biogas gaan produceren, dan kunnen we circa 15% van al het aardgasverbruik in de provincie duurzaam vervangen!’


Delen