Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Rundveebedrijf Kuiper

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Ik ben Erik Kuiper. We hebben een rundveebedrijf met daarnaast een kleine horecatak: een ijssalon. Wij maken zelf ijs van onze eigen Jerseymelk. Op dit moment melken wij 100 koeien. Ons doel is om te groeien naar precies 115 koeien, zodat we er continu 100 à 105 kunnen melken.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Waarom ik ben aangesloten bij IJskoud is heel simpel. Ik voel de drang om met de natuur bezig te zijn. IJskoud gaf hier een hele mooi opening toe. Nieuw en innovatief. Niet dat vergisten zo nieuw is, maar de manier waarop wij het als boeren gezamenlijk hebben aangepakt, vind ik heel bijzonder.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben een dichte vloer, een concreliet vloer. Deze mag nu niet meer gebouwd worden. Ik vind het een van de betere vloeren; er zit als het ware een rooster ingestort. De vloer wordt schoongehouden door een JOZ mestschuif, met een afstortput vanwaar de mest naar de vergister wordt gepompt.
Onze flexibele vergister is afkomstig van MST (Milieusystemen Tiel), met een Flexxolutions dak erop. Mijn doel was om zo goedkoop mogelijk te bouwen, om aan te tonen dat er met een kleine investering een werkende vergister kan worden neergezet. Als ik terugkijk op wat we al met ons project hebben bereikt, ben ik ontzettend trots dat de vergisters bij alle boeren goed werken.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

Er komen steeds meer eisen vanuit de overheid om aan de milieudoelstellingen te voldoen. Kort gezegd denk ik dat de toekomst er zo uitziet: óf je stopt met boeren óf je doet wat aan het milieu. Ik denk dat vergisting dan een van de betere oplossingen is om de grootste milieuwinst te behalen.
Waarom middels vergisting? Elke rundveestal heeft methaan, en vroeg of laat komt dat eruit, bijvoorbeeld in de stal of tijdens het uitrijden van mest. Door vergisting halen we het methaan voor 85% uit de mest, waardoor de uitstoot fors wordt verminderd.

Deze mestvergistingsmethode draagt bij aan een kringloopbedrijfsvoering. De vergiste mest wordt namelijk opgewerkt tot vervanger van kunstmest. Menigeen is bang dat de mest slechter wordt door het vergisten, maar de bouwstoffen stikstof, fosfaat en kali blijven in het digestaat zitten. Wel wordt de ruwe celstof verminderd, maar juist dat wat de plant nodig heeft, blijft bestaan. Eigenlijk wordt het juist sneller en toegankelijker voor de plant.

Onze volgende stap is om onze coöperatie te laten groeien door zoveel mogelijk leveranciers en afnemers aan te laten sluiten bij IJskoud. Hoe groter het project, hoe stabieler het netwerk, hoe makkelijker wij het gas in de toekomst kunnen opslaan.


Delen