Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Melkveebedrijf Zanderink

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Wij zijn de familie Zanderink en runnen een melkveebedrijf met 85 melkkoeien. Ik, Marijke Zanderink, run samen met mijn vader (die deels werkzaam is bij een loonwerker) en moeder dit bedrijf. Het jongvee hebben we uitbesteed aan een bedrijf in de buurt. Mijn moeder heeft het bedrijf overgenomen van haar vader en heeft samen met mijn vader een goed lopend bedrijf voortgezet en verder opgebouwd.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

We kwamen een aantal jaren geleden voor de keuze te staan om op de voormalige manier door te gaan of mij erbij te gaan betrekken en het bedrijf verder te optimaliseren. Mijn moeder heeft ons toen aangemeld voor de energiecoöperatie IJskoud. Zij zag het positief in om mee te kunnen werken aan een duurzaam buurtschap. Het trok ons aan dat er met een simpel systeem gas opgewerkt kon worden en dat het rechtstreeks wordt geleverd aan omliggende bedrijven. Korte lijnen, goedkoop en simpel bouwen. Dat zijn zeker drijfveren van ons bedrijf. We zijn daarom vol goede moed in dit project gestapt. De stal werd gebouwd en ook langzaam kreeg de vergisting vorm.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben geprobeerd om de stalbouw zo simpel mogelijk te houden. Wel vonden we het een belangrijke voorwaarde dat de koeien veel ruimte krijgen. Daarom zijn er 4 meter brede looppanden en ruime boxen geplaatst. Verder hebben we er bewust voor gekozen om veel materialen uit andere stallen te hergebruiken. Ook de melkstal is gebruikt gekocht. Dit scheelt aanzienlijk in kosten en is ook zeker zo duurzaam c.q. circulair. Om zo vlot mogelijk te kunnen melken, werken we nu in een in een 2×12 zij-aan-zij melkstal. Daarbij is gekozen voor een beweegbare vloer, zodat er nog jaren ergonomisch en met plezier gemolken kan worden.

Voor optimale mestvergisting, moet de stal ook aan bepaalde eisen voldoen. Daarom is er gekozen voor een berkel D-4 vloer. Dit is een dichte vloer met een urinegoot aan de zijkant. Achter de stal wordt de dagverse mest door een vaste schuif afgestort in een opvangbak. Vanuit deze bak wordt de dagverse mest met een automatisch aangestuurde pomp in de vergister gepompt. Dagverse mest levert het meeste gas op.

We hebben de vergister gebouwd van een framewerk, met daaromheen grote plastic panelen, die zijn bevestigd met staaldraden. In de wanden en op de vloer is isolatie geplaatst. Ook is het dak geïsoleerd. De vergister wordt opgewarmd door een kachel die de verwarmingsbuizen in de wand van de vergister verwarmd. De kachel brandt op houtsnippers. Deze houtsnippers komen van plaatselijke houtwallen, die van tijd tot tijd gesnoeid moeten worden. Het snoeiafval wordt door een lokaal snipperbedrijf bij de boeren in de buurt aan huis gebracht. Het digestaat dat uit de vergister komt, wordt er bij ons automatisch uitgepompt met een zelfde soort pomp als bij het inpompen. Deze pompen zijn ingesteld op elkaar en zo kan er nooit meer mest ingepompt worden dan dat eruit gaat. Het gas wordt gemeten door het skid, wat op elk aangesloten bedrijf hetzelfde werkt. Als de waarden van het gas goed zijn, gaat de klep open en kan er geleverd worden op het daarvoor aangelegde gasnet. Daarmee wordt het gas naar de desbetreffende bedrijven gevoerd of wordt het opgeslagen.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van het bedrijf zien wij goed in. Mede doordat we een goede stal hebben gebouwd voor onze koeien, die hier hun leven lang de ruimte gaan hebben en goed verzorgd zullen worden. Op het gebied van mestvergisting zijn we tevens erg positief. De wereld vraagt om duurzaam en wij hebben deze vraag kunnen beantwoorden door een simpel, maar goed werkend systeem te bedenken, wat op boerenniveau zeker haalbaar is. We hopen hiermee een voorbeeld te zijn van een gezamenlijk boereninitiatief richting een duurzame wereld.


Delen