Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Melkveebedrijf Veldscholten

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Ik ben Martin Veldscholten en woon in Noord-Deurningen. Ons melkveebedrijf bestaat voornamelijk uit melkkoeien en jongvee. Deze dieren produceren mest. Met deze mest kan je ontzettend veel doen. Dat is de reden dat we de energiecoöperatie IJskoud hebben opgericht.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Ons bedrijf richt zich erg op de toekomst en staat open voor nieuwe uitdagingen. Een mestvergister was voor ons dan ook een fantastische uitkomst. Het past uitstekend bij ons bedrijf en onze visie. Ik heb enkele andere boeren ook geënthousiasmeerd en zo is het project en de coöperatie tot stand gekomen. Eigenlijk maak je van een afvalproduct een ontzettend milieubewust product waar uiteindelijk de hele maatschappij belang bij heeft, namelijk het CO2-neutraal worden. Daarom zouden we in de toekomst graag zien dat heel Noord–Deurningen wordt voorzien van biogas. Zo komen boer en burger dichter tot elkaar en krijgen we ook meer begrip voor elkaar.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

We hebben een kunststof mestsilo met een inhoud van 600 m³. De dagverse rundveemest van eigen bedrijf wordt hierin verwarmd tot 38 graden door middel van een hoog rendement houtsnipperkachel. Het biogas dat daardoor ontstaat in de vergister wordt afgezogen bovenin de ronde kap en ontdaan van vocht en zwavel. Daarna wordt het biogas getransporteerd naar de lokale afnemers om er warmte van te maken.

De dichte stalvloer is geschikt gemaakt voor dagverse mest. Dat wil zeggen dat de mest met behulp van een mestschuif wordt weggeschoven en direct de vergister ingaat, waardoor er weinig schadelijke stoffen het milieu in gaan. In onze oude stal hebben we eveneens een dichte vloer aangebracht. Dit is gerealiseerd door een rubbervloer over de traditionele roosters aan te brengen, zodat we hier ook dagverse mest kunnen afvoeren.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

Ik ben er van overtuigd dat biogas een grote rol gaat spelen in de energietransitie van Nederland.

 


Delen