Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Melkveebedrijf van der Aa

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is Arjan van der Aa. Ik heb samen met mijn gezin en ouders een melkveebedrijf, met bijbehorend jongvee. We hebben 115 koeien met 65 stuks jongvee. Onze koeien worden automatisch gemolken met een melkrobot. De melk wordt PlanetProof aan FrieslandCampina geleverd. Dit betekent dat het product duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met deze gedachte hebben we ook diverse akkerranden en kruidenrijke graslandstroken aangelegd om de biodiversiteit te stimuleren.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

We zijn bij energiecoöperatie IJskoud aangesloten om de uitstoot van CO2 te verminderen en duurzaam bezig te zijn. En natuurlijk om het gas tot waarde te brengen, zodat het “groen doen” economisch ook iets oplevert. Het past goed bij ons bedrijf. We hopen dat de meststoffen uit de mestvergister straks mede kunnen worden ingezet om kunstmest te vervangen. Zo kunnen we bijdragen aan het terugbrengen van de kunstmestproductie, want dat zorgt voor heel veel CO2-uitstoot. Doordat we veel minder kunstmest hoeven aan te kopen, proberen we de stikstofkringloop sluitend te krijgen. Dat zou een fantastische uitkomst zijn. Met zo’n vergister ben je een heel eind op weg. Ook trok het ons aan dat er gezamenlijk een coöperatie is gevormd, waardoor je samen sterk staat om de afzet te regelen.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

In de nieuwe stal ligt een dichte, emissiearme vloer met een vaste mestschuif. Die schuif brengt de mest naar een vaste mestkelder. Van daaruit wordt de mest opgezogen met een pomp en komt het in de vergister terecht. De vergister is van kunststof en wordt verwarmd met een verwarmingskachel op basis van houtsnippers. In de oude stal wordt straks een rubberen vloer aangebracht met daarop een zuigrobot. Die brengt de mest ook naar de dagverse mestkelder, om zodoende een beter rendement te krijgen.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

We zien de toekomst positief tegemoet en hopen dat het project goed gaat verlopen. Het is een prachtige manier om bij te dragen aan het milieu. Verder hopen we dat het financieel aantrekkelijk blijft, want dat kan enorm helpen om anderen ook te inspireren en aan te moedigen om mee te doen. Tenslotte is het heel fijn om het samen te doen. Ik hoop dat we het samen tot een sterk systeem kunnen brengen waar we de melkveehouderij flink mee verduurzamen.


Delen