Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Landbouwbedrijf Hasman

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is Hans Roeleveld en ik ben mede-eigenaar van Hasman Landbouwbedrijf. Het is een familiebedrijf met twee broers. Het bijzondere aan ons bedrijf is dat we drie verschillende bedrijfstakken hebben; een melkveebedrijf, een natuurbeheertak en eigen energieproductie. Dat laatste houdt in dat er elektrische energie wordt opgewekt door het gebruik van zonnepanelen en er biogas wordt geproduceerd door mestvergisting. Het mooie is dat deze drie takken elkaar versterken.

De natuurbeheertak is een interessante aanvulling op de bedrijfsvoering. Ons bedrijf is gesitueerd midden in de Natura2000 gebieden Punthuizen-Stroothuizen en de Beuninger Achterheide. De biomassa die vrijkomt bij het natuurbeheer wordt verwerkt in ons bedrijf. Allereerst wordt het gebruikt als strooisel voor in de ligboxen en potstal. Het beste natuurhooi kan ook gevoerd worden. Uiteindelijk komt al deze biomassa direct of indirect in de mestvergister terecht. Waar het bijdraagt aan de biogasproductie. Naast het natuurbeheer wordt de biodiversiteit ook versterkt door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Als deze aan het eind van het seizoen zijn uitgebloeid, wordt die biomassa ook toegevoegd aan de vergister. Zo kan natuurbeheer en biodiversiteit gebruikt worden in het melkveebedrijf en bijdragen aan groen gas.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Het is de bedoeling dat de energiecoöperatie de boeren ontzorgt, door ons gas gezamenlijk op de markt te brengen, af te zetten en te reguleren. Dit allen op een zo efficiënt mogelijke wijze en daardoor erg kosteneffectief.

Daarnaast ben ik overtuigd van biogas. Ooit heb ik mijn afstudeeropdracht geschreven over mestaanwending op grasland en bouwland. Vandaar dat biogas altijd mijn interesse heeft gehad, want dat gaat ook over het benutten van mest. Alleen liep biogas op een melkveebedrijf altijd vast, omdat het gangbaar was om biogas om te zetten naar elektriciteit. Dat is een hele inefficiënte transitie. Elke omzetting van gas naar elektriciteit veroorzaakt verloren energie. Van het omgezette biogas gaat er namelijk een derde deel door de uitlaat naar buiten, en dat gaat verloren. Dan is een derde deel van de energie dat door het koelwater wordt opgenomen. Dus blijft er slechts een derde deel over dat effectief wordt omgezet naar elektrische stroom. Wanneer je de warmte die vrijkomt bij de omzetting niet kan gebruiken, wat op een melkveebedrijf vaak het geval is, dan heb je maar een rendement van 30-35%. Dat is in tegenstelling tot wat IJskoud doet; IJskoud vervangt met het biogas direct het aardgas met zo weinig mogelijk bewerkingen, waardoor er minimale verliezen zijn.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

Wij hebben een uitgebreide vergister, omdat we naast mest ook de biomassa uit de natuur willen verwerken. Stro en hooi hebben namelijk snel de neiging om te gaan drijven. De oplossing voor ons bedrijf was een betonnen vergister met bovenin een mixer, zodat we de drijflaag goed kunnen verwerken. Daarnaast hebben we ook een droge stofinvoer aangebracht. Hiermee maken we wel extra kosten, maar we denken het snel terug te kunnen verdienen door de biomassa die rijkelijk beschikbaar is in de natuur.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van het project zie ik positief in. Bij biogas wordt namelijk gebruik gemaakt van methaan dat normaliter ook door biologische processen in de natuur vrij zou komen. Daarom is het een hele duurzame vorm van biomassa. Ik durf zelfs te stellen dat het de meest duurzame vorm is. En dat ter vervanging van aardgas. Daarbij werken wij met de hoogste vorm van efficiëntie, aangezien we het biogas direct afleveren aan onze afnemers en zij het daarna direct in gebruik kunnen nemen.

Als ecologie en economie dichter bij elkaar zouden komen doordat ze elkaar stimuleren, zou de wereld er een stuk mooier uit gaan zien. IJskoud kan hierin een voorbeeld zijn van hoe het ook kan. Het lijkt blabla, maar het is allemaal wel waar.

 


Delen