Realtime data gasproductie:

3354622
m3
Bekijk alle data

Melkveebedrijf Nieuwhuis

Wie ben je en wat voor een bedrijf heb je?

Mijn naam is André Nieuwhuis. Ik run samen met mijn gezin een melkveebedrijf in Beuningen. Wij hebben 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee op ons bedrijf. In de wintermaanden staan de koeien op stal en wanneer het weer het toelaat gaan de koeien de wei in.

Waarom ben je aangesloten bij IJskoud?

Wij zijn aangesloten bij IJskoud omdat wij een positieve bijdrage willen leveren aan duurzame energie. Door de mest van onze koeien te vergisten ontstaat er biogas, het gebruik van dit biogas bespaart het gebruik van aardgas.

Welke vergister stalvloer techniek gebruik je?

Onze vergister is een betonnen, gestorte vergister van Monostore. Deze vergister is volledig geïsoleerd om de warmte in de vergister te houden. De mestvergister is afgedekt met een dubbel folie dak van MSE. Het verwarmen van de vergister wordt gedaan door een houtkachel. Om een optimaal rendement uit de vergister te krijgen, is het van belang dat er dagverse mest in de vergister wordt gepompt. Om dit te realiseren hebben wij aanpassingen in de stal gemaakt: de vloer waar de koeien op lopen hebben we dichtgemaakt door een rubberen mat van Dairy Welfare. Deze vloer wordt meerdere keren per dag schoon geschoven door een mestschuif, waarna deze mest in de vergister wordt gepompt. Er is gekozen voor een rubberen vloer om het dierwelzijn voor de koeien zo hoog mogelijk te houden.

Hoe zie je de toekomst van dit project?

De toekomst van dit project zie ik positief in. Ik verwacht dat meerdere boeren zich aan zullen sluiten bij dit project, omdat het bevorderlijk is voor de melkveehouderij en de kringlooplandbouw. Daarnaast denk ik dat ze ons boereninitiatief op andere plekken in Nederland ook zullen oppikken en er mee aan de slag gaan.


Delen